Selvværdsproblemer, Spiseforstyrrelser, Selvskade & forkerthedsfølelse

Hvis du har en henvisning fra din praktiserende læge, vil du have mulighed for at få tilskud til psykologbehandling, såfremt du lider af angst, depression eller har været udsat for en af de nedenfor anførte hændelser:

• røveri, vold og voldtægt
• trafik- eller andre alvorlige ulykker
• er pårørende til alvorligt psykisk syge familiemedlemmer
• er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
• er pårørende til familiemedlemmer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• er pårørende til dødsfald i den nærmeste familie
• har forsøgt selvmord
• er kvinde, der har fået eller står til at få foretaget provokeret abort efter 12. svangerskabsuge
• har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb (i barndom el. tidlig ungdom)
• har let til moderat depression, og er over 18 år
• lider af let til moderat angst herunder OCD, og er mellem 18-28 år

Tilskud til psykologhjælp er betinget af:

• at du har en skriftlig/elektronisk henvisning fra en alment praktiserende læge eller vagtlæge
• at henvisningen til psykologbehandling ikke er udstedt senere end 6 måneder efter den hændelse, der er årsag til henvisningen. Nævnte 6 måneders regel gælder dog ikke henvisninger, der vedrører depression samt incest/seksuelle overgreb.
 at psykologen er tilknyttet sygesikringen - dvs. at psykologen har ydernummer, er autoriseret af de danske myndigheder, og som oftest har afsluttet en 5 årig specialistuddannelse.


Den offentlige sygesikring yder tilskud til 12 konsultationer. Klienter med let til moderat depression og angstlidelser kan dog opnå op til 24 konsultationer efter en konkret vurdering, og genhenvisning fra egen læge. Du kan som borger frit vælge, hvilken psykolog - tilknyttet sygesikringen - du ønsker behandling hos. 
I Psykologisk Praksis Lyngby modtager vi klienter fra hele Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Honoraroversigt kan ses HER