Sanja Bang, Autoriseret Psykolog Specialist i Psykoterapi

Oplever du at have problemer med angst, depression, sorg, spiseforstyrrelser eller anden selvskadende adfærd?

Eller søger du hjælp til bedre at kunne begribe og forandre hæmmende selvværdsproblemer og usikkerhed? Måske søger du hjælp til at kunne opnå en bedre forståelse af dig selv og din livssituation, der måske har ændret sig som følge af en skilsmisse, utroskab, fødselsreaktion, alvorlig sygdom, stress, overgreb eller andre uventede begivenheder?

Hvis dette er tilfældet og du samtidig søger en autoriseret psykolog, der tilbyder psykoterapi og psykologisk behandling på specialistniveau, er du velkommen til at kontakte mig med henblik på en forsamtale i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Jeg har siden 1999 arbejdet som klinisk psykolog i en velfungerende speciallægepraksis på Frederiksberg, og fra 2013 tillige i Lyngby, hvor jeg tilbyder psykoterapi, rådgivning, supervision og psykologisk behandling af angstrelaterede tilstande, depression, traumer, fødselsreaktioner, spiseforstyrrelser, sorg, selvværdsproblematikker, selvskadende adfærd og andre psykologiske problemstillinger:

• Angst, Uro, Fobier
• Depression, Sorg, Tab
• Spiseforstyrrelser (Individuelt og Gruppeterapi)
• Selvskadende adfærd (Individuelt og Gruppeterapi)
• Fødselsreaktioner
• Psykologiske følger af barnløshed/fertilitetsbehandling/abort
• Seksuelle overgreb
• Selvværdsproblemer
• Stress relaterede tilstande
• Kriser som følge af f.eks. skilsmisse, alvorlig sygdom, arbejdsløshed
• Traumer, Ulykker, Traumatiske Begivenheder
• Vanskeligheder i forhold til partner, børn, familie og kollegaer.

Psykoterapien kan foregå individuelt, parvis eller i gruppe.