Du har mulighed for at få tilskud til psykologbehandling

Priser:

Individuel terapi
kr. 1300. Betales kontant efter hver session (55 min.). 

Parterapi
kr. 2200. Betales kontant efter hver session (90 min.).

Gruppeterapi 
kr. 1600. Betales kontant én gang om måneden.

Familiesamtaler 
kr. 2000. Betales kontant efter hver session (75 min).

Supervision
kr. 1500. (60 min).

Priser med lægehenvisning pr 1. april 2024

1. konsultation (45 min) 462,42 kr. 
Efterfølgende konsultationer (45 min) 385,59

Det anbefales at den indledende samtale gennemføres som en dobbeltkonsultation (90 min) 848 kr.

De danske regioner regulerer priserne to gange årligt 1. april og 1. oktober.

 

Tilskud gennem Sygeforsikring “danmark” og Sundhedsforsikring

Sygeforsikring "danmark" yder tilskud til psykologhjælp til Sygeforsikring "danmarks" medlemmer. Oplys derfor, om der skal indberettes til "danmark". 

På mange arbejdspladser vil der være mulighed for at få tilskud til psykologhjælp gennem en helbreds- eller sundhedsforsikring, som arbejdspladsen har indgået med et forsikringsselskab. Undersøg derfor, om du kan få bevilget et psykoterapiforløb og fremsend betalingstilsagnet til klinikkens sikre @protonmail.com inden den indledende samtale. 

Ændring af aftalte tider

Ændring af allerede aftalte tider skal meddeles i så god tid som muligt, og senest kl. 12 dagen før konsultationsdagen. Ved forsinket afbud eller udeblivelse betales det fulde honorar.