Sanja Bang, Autoriseret Psykolog Specialist i Psykoterapi

Psykolog - Sanja Bang

Jeg er uddannet cand.psych. ved Københavns Universitet i 1999.

Autoriseret af Socialministeriet i 2002, og indehaver af Psykologisk Praksis Lyngby, hvor jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og medlem af bl.a. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, Selskab for Psykopatologi hos børn og unge samt flere andre selskaber og netværk.

Siden 1999 har jeg arbejdet i en velfungerende speciallægepraksis med behandling af mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, angstrelaterede tilstande, depression, post-traumatisk stress og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har gennemført en lang række kursus- og uddannelsesforløb, og prioriterer løbende relevant videreuddannelse og supervision. Har bl.a. gennemført en 3 årig videreuddannelse i Tilstands Differentieret Psykoterapi (TDP), og har i 2012 afsluttet en 5 årig specialistuddannelse i klinisk psykologi (psykoterapi). 
Læs mere om Psykoterapi.

Sideløbende hermed har jeg tidligere i en årrække været ansat i en Psykologisk Rådgivning, hvorfra jeg har tilegnet mig en solid erfaring med forskellige undersøgelsesmetoder og forskellige psykologiske testbatterier, som kan tilbydes børn, unge og voksne, hvis dette skønnes relevant.