Psykoterapi med fokus på dine oplevelser og livserfaringer

Psykoterapi

Det er meget almindeligt at skulle tage tilløb til at kontakte en psykolog første gang med henblik på en forsamtale eller psykoterapi.

Det kan være, at man er i tvivl om, hvorvidt man synes, at ens problemer eller vanskeligheder er alvorlige nok 
– eller det kan være, at man ikke tidligere har kunnet fortælle et andet menneske, om ens mest smertefulde følelser, tanker og handlinger – som man ofte kan føle skam over at have. Endelig er det meget naturligt at være spændt og nervøs, når man bevæger sig ind på et ukendt område, som psykoterapi er for mange.

Derfor kan det være godt at vide, at den første samtale altid er orienterende. 
Formålet med den indledende samtale er primært at få afdækket, hvilke problemstillinger du ønsker hjælp til, og hvilke forventninger du har til psykoterapien.

På baggrund af din egen beskrivelse af dig selv og dine problemer, vil jeg vurdere, om jeg kan hjælpe dig og i så fald, hvilken form for behandling og metode der vil være mest relevant. Herefter vil vi kunne indgå en fælles aftale om et terapiforløb.

Det kan også være godt at vide, at jeg som psykolog har tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg hverken må videregive, hvad der bliver betroet i psykoterapien eller, hvem der betror sig.

De anvendte psykoterapeutiske metoder vil være afhængige af, hvilken problemstilling der skal fokuseres på, men vil altid rumme aspekter vedrørende dine:

• Følelser
• Tanker og forestillinger
• Oplevelser af dig selv og andre
• Relationer til andre
• Livserfaringer

Kontakt

Du er altid velkommen til at henvende dig og aftale tid til en samtale. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller blot vil høre nærmere om den behandling, jeg kan tilbyde.

Telefon: 2016 1210

Tirsdag, onsdag og torsdag 8:30-9:00
Uden for dette tidsrum kan der indtales en besked på telefonsvareren, som aflyttes dagligt.

Du kan også skrive til mig på e-mail

Klinik Lyngby

Lyngby Hovedgade 17, 1.th
2800 Lyngby

 

Et psykoterapiforløb tager oftest afsæt i her og nu oplevelser (din aktuelle livssituation), men vil ofte også inddrage tidligere oplevelser og livserfaringer. Forløbet kan derfor have forskellig længde og intensitet, hvilket vi kan aftale i forbindelse med terapiens start.
 

-