Du har mulighed for at få tilskud til psykologbehandling

Priser pr. 1. oktober 2021 med lægehenvisning:

Klienter med lægehenvisning modtages på klinikken, hvor priser og honorarer kan ses HER

1. Konsultation 424,20- kr. - Efterfølgende konsultationer 353,72 - kr

Øvrige Priser:

Individuelle samtaler 
kr. 1200. Betales kontant efter hver session (50 min.).

Parsamtaler
kr. 1800. Betales kontant efter hver session (60 min.).

Gruppeterapi 
kr. 1600. Betales kontant én gang om måneden.

Familiesamtaler 
kr. 2000. Betales kontant efter hver session (75 min).

Supervision
kr. 1200. (60 min).

Tilskud til behandling af depression

Sygeforsikring "danmark" yder tilskud til psykologhjælp ved let til moderat depression til Sygeforsikring "danmarks" medlemmer. Oplys derfor, om der skal indberettes til "danmark". På mange arbejdspladser vil der være mulighed for at få tilskud til psykologhjælp gennem en helbreds- eller sundhedsforsikring, som arbejdspladsen har indgået med et forsikringsselskab. Undersøg derfor, om du kan få bevilget et psykoterapiforløb og medbring betalingstilsagnet ved første samtale.

Ændring af aftalte tider

Ændring af allerede aftalte tider skal meddeles i så god tid som muligt, og senest kl. 12 dagen før konsultationsdagen. Ved forsinket afbud eller udeblivelse betales det fulde honorar.